Giường tầng sắt KTX có bàn viết,không có hòm đồ, giuong-tang-sat-ktx-co-ban-hoc-khong-co-hom-do

Giường tầng sắt KTX có bàn học, không có hòm đồ

Giường tầng sắt KTX có bàn học, không có hòm đồ

Giường tầng sắt KTX có bàn học, không có hòm đồ